中文      English       ภาษาไทย      Sitemap
  • cubeRandom

  • block

  • cubeStop

หน้าแรก > ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม > ประเภทกระดาษ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ประเภทกระดาษ


ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ละองค์กรได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทเราก็เห็นถึงความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมาเราจึงเลือกใช้หมึกพิมพ์และวัสดุที่ผ่านมาตรฐาน RoHS (※หมายเหตุ 1) ในการผลิตสินค้า นอกจากนี้วัสดุต่างๆ ของเรายังผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เอส จี เอส (SGS Group) (※หมายเหตุ 2) ซึ่งมีรายงานผลการทดสอบที่สามารถอ้างอิงได้

ประเภทกระดาษ
ชื่อวัสดุ: กระดาษอาร์ต
คำอธิบาย: กระดาษอาร์ตเหมาะสำหรับการพิมพ์ในวิธีต่างๆ พิมพ์ง่ายและตัดง่าย สามารถใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ดและเหมาะสำหรับติดกับวัสดุต่างๆ
ลักษณะการใช้งาน: ใช้กับของเล่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง โปสเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โฆษณา บรรจุภัณฑ์เป็นต้น
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน: +40 ~ -20℃
ชื่อวัสดุ: กระดาษปอนด์ขาว
คำอธิบาย: ก็คือกระดาษ A4 ทั่วไป พิมพ์ง่าย ตัดง่ายและติดกาวง่าย มีสีหลากหลายให้เลือก (สีขาว สีน้ำเงิน สีเขียว สีส้ม สีชมพู สีเหลือง)
ลักษณะการใช้งาน: โฆษณาหรือเครื่องหมายคำเตือน
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน: +40 ~ -20℃
ชื่อวัสดุ: กระดาษคราฟท์
คำอธิบาย: สีพื้นผิวเหมือนหนังวัว เนื้อกระดาษดีกว่ากระดาษทั่วไป
ลักษณะการใช้งาน: ผลิตภัณฑ์อาหารราคาแพง ฉลากของขวัญ คู่มือหรือสติ๊กเกอร์คำเตือนกล่องบรรจุภัณฑ์
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน: +40 ~ -20℃

นอกจากวัสดุข้างต้นแล้วยังมีวัสดุพิเศษอื่น ๆ ที่ผ่านมาตรฐาน RoHS หากสนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ 1:
RoHS:การจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายของสหภาพยุโรป(Restriction of Hazardous Substance ) เป็นข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นในปี 2006 ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในสินค้าประเภท EEE ซึ่งจะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว ในปัจจุบัน มีการกำหนดน้ำหนักส่วนผสมสารเคมี 6 ชนิดที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) เฮกซะวาเลนท์ (Cr-VI) โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB) โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE) สินค้าประเภท EEE คือสินค้าที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ แต่เพราะว่าในข้อกำหนดยังครอบคลุมถึงชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ที่ห้ามมีสารทั้ง 6 ชนิด ดังนั้นสติ๊กเกอร์ที่ติดบนสินค้าก็อยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ด้วย อีกด้านหนึ่ง RoHS ไม่มีการจำกัดรูปแบบเครื่องหมาย เพียงแต่แค่สินค้าที่ผลิตมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดก็สามารถหมายเหตุเพิ่มคำว่า RoHS Compliant ในคู่มือการใช้งานสินค้าได้ ดังนั้นแต่ละบริษัทจึงออกแบบเครื่องหมาย RoHS เพื่อเพิ่มความเด่นของสินค้าตัวเอง

หมายเหตุ 2:


SGS: บริษัท เอสจีเอส

ในปี 1952 บริษัท เอสจีเอส จดทะเบียนก่อตั้งสาขาไต้หวันอย่างเป็นทางการ และได้สร้างห้องปฏิบัติการหลายแห่ง การให้บริการหลักคือการตรวจทดสอบสินค้าประเภทต่างๆ ในปัจจุบันเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีห้องปฏิบัติการของไต้หวัน