中文      English       ภาษาไทย      Sitemap
 • cubeRandom

 • block

 • cubeStop

หน้าแรก > มาตรฐานการรับรองความปลอดภัย

มาตรฐานการรับรองความปลอดภัย

เนื่องจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสินค้า นับตั้งแต่ปี 1985 เป็นต้นมาบริษัทได้ขอการรับรองความปลอดภัยและได้ผ่านมาตรฐานของ UL และ CSA (※หมายเหตุ) กว่า 20 ปีที่ผ่านมาเราได้พยายามเพิ่มประเภทสินค้าให้ได้รับการรับรองความปลอดภัยและผ่านมาตรฐานการรับรอง อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพการผลิตและแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานสาขาในประเทศไทยจึงยื่นขอและได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีของบริษัท เราจึงเชื่อว่าเราสามารถให้บริการและผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย ด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพสูงให้กับลูกค้า

รายการและรายละเอียดวัสดุที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยของบริษัท :

ชื่อวัสดุ

ลักษณะเฉพาะ

ลักษณะการใช้งาน-

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน

UL

CSA

กระดาษสังเคราะห์ พีพี

เมื่อพิมพ์ออกมาจะมีสีสม่ำเสมอ ได้มาตรฐาน RoHS ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก

นอกจากใช้ในงานทั่วไปแล้วยังใช้สำหรับผลิตสติ๊กเกอร์มาตรฐานความปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่

+60℃~-10℃

มี

ไม่ มี

โพลีเอสเตอร์ แบบเงินเงา

พื้นผิวสว่างเหมือนกระจก ทนทานต่ออุณหภูมิสูง ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก

นอกจากใช้กับของใช้ทั่วไปแล้วยังใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ดและสติ๊กเกอร์มาตรฐานความปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่

+100℃~-20℃

มี

มี

โพลีเอสเตอร์ แบบเงินด้าน

พื้นผิวเป็นสีเงินด้าน ทนทานต่ออุณหภูมิสูง ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก

นอกจากใช้กับของใช้ทั่วไปแล้วยังใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ดและสติ๊กเกอร์มาตรฐานความปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่

+125℃~-20℃

มี

มี

โพลีเอสเตอร์ แบบทองเงา

พื้นผิวเป็นสีทองเงาเหมือนกระจก ทนทานต่ออุณหภูมิสูง ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก

นอกจากใช้กับของใช้ทั่วไปแล้วยังใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ดและสติ๊กเกอร์มาตรฐานความปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่

+100℃~-20℃

มี

มี

โพลีเอสเตอร์ แบบทองด้าน

พื้นผิวเป็นสีทองด้าน ทนทานต่ออุณหภูมิสูง ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก

นอกจากใช้กับของใช้ทั่วไปแล้วยังใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ดและสติ๊กเกอร์มาตรฐานความปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่

+125℃~-20℃

มี

มี

โพลีเอสเตอร์ แบบใส

พื้นผิวบางมีความโปร่งใสและยืดหยุ่น ได้มาตรฐาน RoHS ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก

นอกจากใช้กับของใช้ทั่วไปแล้วยังใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ดและสติ๊กเกอร์มาตรฐานความปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่

+125℃~-20℃

มี

มี

กระดาษเพิร์ลลี

พื้นผิวสีเหมือนมุก ได้มาตรฐาน RoHS

ส่วนมากใช้เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์หรือฉลากของสินค้าประเภทต่างๆ

+60℃~-10℃

มี

มีUL:ห้องปฏิบัติการที่รับประกันของประเทศอเมริกา(Underwrites Laboratories Inc.)

 • ก่อตั้งเมื่อปี 1894 บริการหลักคือการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร โคมไฟ วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ดับเพลิงและสารเคมีเป็นต้น
 • เครื่องหมาย UL เป็นเครื่องหมายความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกาและอเมริกาเหนือ สินค้าที่ติดเครื่องหมายนี้เท่ากับได้รับการรับรองคุณภาพความปลอดภัย ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี
 • ดังนั้น เครื่องหมาย UL จึงเป็นใบผ่านพิเศษของสินค้า (โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร) ที่จะส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและอเมริกาเหนือ
 • เครื่องหมาย UL ที่ใช้กับสินค้าในแต่ละประเภทจะมีเครื่องหมายที่แตกต่างกัน โดยใช้ สัญลักษณ์ ชื่อ รหัส ในการแบ่งระดับความปลอดภัยของ UL เครื่องหมายเหล่านี้โดยหลักแล้วจะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปภาพ UL และได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายเหล่านี้สำหรับสินค้าในแต่ละประเภทซึ่งไม่สามารถใช้แทนกันได้
 • ถ้าบริษัทใดผ่านการรับรองจากUL นั่นไม่ได้หมายความว่าสินค้าทุกอย่างของบริษัทนั้นจะเป็นสินค้าที่ UL ได้มีการรับรอง จะมีเพียงแค่สินค้าที่ติดเครื่องหมายUL เท่านั้นที่เป็นสินค้าที่ULมีการตรวจสอบติดตามผล
 • ULมีการตรวจสอบติดตามผลโดยแบ่งเป็นประเภท R กับ ประเภท L
 • สินค้าประเภท L เป็นสินค้าเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิต เช่นเครื่องดับเพลิง เครื่องตรวจจับ อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟเป็นต้น ถ้าเป็นสินค้าประเภท L โรงงานผลิตจะต้องซื้อสติ๊กเกอร์เครื่องหมายULติดบนสินค้า
 • สินค้าประเภท R ส่วนมากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นทีวี พัดลม เครื่องเป่าผม เตาอบเป็นต้น

 

 CSA: สมาคมมาตรฐานของประเทศแคนาดา (Canadian Standards Association)

 • ก่อตั้งเมื่อปี 1919 เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มุ่งหวังแสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศแคนาดา
 • สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่จะวางจำหน่ายในตลาดอเมริกาเหนือต้องผ่านการรับรองคุณภาพความปลอดภัย ในปัจจุบัน CSA เป็นหน่วยงานที่ให้การตรวจสอบรับรองคุณภาพความปลอดภัยใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นหน่วยงานที่ให้การตรวจสอบรับรองคุณภาพความปลอดภัยที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย
 • การให้บริการหลักคือการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าประเภทเครื่องจักร วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์กีฬาและการบันเทิง เป็นต้น
 • ในอดีตสินค้าที่ผ่านการรับรองจาก CSA จะสามารถจำหน่ายในตลาดของประเทศแคนาดาเท่านั้น ถ้าหากจะส่งเข้าไปจำหน่ายในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ยังต้องผ่านการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในปัจจุบัน CSA International ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสหรัฐให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบระดับชาติ ทำให้สินค้าที่ผ่านการรับรองจาก CSA สามารถเข้าไปจำหน่ายในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาได้

ISO 9001

 • ISO 9001 เป็นมาตรฐานการควบคุมระบบคุณภาพ
  เมื่อองค์กรผ่านการรับรองจาก ISO 9001 นั่นหมายถึงระบบคุณภาพขององค์กรนั่นๆตรงตามมาตรฐานของ ISO 9001 แต่ไม่ได้หมายถึงการรับรองสินค้าที่ผลิตหรือการบริการขององค์กร
 • ระบบนี้เน้นการควบคุมเอกสาร หน้าที่ของผู้บริหาร การฝึกอบรมพนักงาน ระบบการดูแลเครื่องจักร ระบบขั้นตอนการจัดซื้อและการขาย การตรวจสอบตรวจวัดต่างๆ การควบคุมกระบวนการผลิต ระบบขั้นตอนการทำงานของการควบคุมคุณภาพเป็นต้น
 • ข้อดีของระบบนี้คือสามารถทำให้องค์กร(บริษัท)ค้นพบข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข เมื่อองค์กรดำเนินระบบนี้ จะต้องทำให้ขั้นตอนการทำงานของแต่ละส่วนเป็นไปตามมาตรฐาน และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกด้วย
 • ดังนั้นเมื่อองค์กรที่ผ่านการรับรองการควบคุมระบบคุณภาพจาก ISO 9001 แล้ว นั่นหมายถึงการฝึกอบรมพนักงาน การควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตจะมีประสิทธิภาพและสินค้ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ISO 14001

 • IS0 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)ที่ได้การยอมรับจากทั่วโลก
  จุดมุ่งหมายคือคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ บนความต้องการของเศรษฐกิจในสังคม โดยหาวิธีการที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ สินค้า และการให้บริการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • มาตรฐาน ISO 14001 คือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร หากตรวจพบสาเหตุที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมก็จะต้องมีการควบคุม เช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ บริษัทก็จะต้องมีการทบทวนหาวิธีการลดมลพิษให้น้อยลงในแต่ละปี โดยอาจจะต้องลงทุนในเครื่องจักรหรือแก้ไขกระบวนการผลิต ถึงจะได้ตามมาตรฐาน ISO 14001
 • ISO 14001 บังคับให้องค์กรกำหนดนโยบายที่คำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และจัดการแก้ไขปัจจัยที่เป็นผลกระทบหลักและกำหนดให้มีการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ดังนั้นองค์กรที่ผ่านมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ ISO 14001 นั่นไม่ได้หมายถึงองค์กรได้เพียงแค่มาตรฐาน ISO เท่านั้นแต่ยังหมายถึงองค์กรได้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย